Januari 2017

Mark Hendrikx is gevraagd om zorgaanbieder NOVIzorg als projectleider te begeleiden naar zelfsturende... Lees meer

Twitter

Persoonlijke effectiviteit, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei, persoonlijke performance

Op deze pagina richten we ons op cultuur, cultuuromslag, cultuurverandering en cultuurtraject.

Vergroten persoonlijke effectiviteit bij medewerkers

Binnen organisaties wordt lang niet altijd efficiënt gewerkt en in veel gevallen verloopt de samenwerking tussen (groepen) mensen niet soepel, met alle nadelen voor de organisatie van dien. Dat heeft vooral te maken met ruis in de communicatie en interactie tussen mensen. Ruis ontstaat vooral omdat mensen zich in relatie tot anderen te veel vasthouden aan hun eigen opgebouwde (omgangs)normen en waarden. Natuurlijk verschillen die normen per persoon en is het niet vreemd dat zaken als 'onbegrip', 'frustratie' en 'miscommunicatie' voortdurend op de loer liggen.

Meer bereiken door jezelf te zijn

‘Meer bereiken door jezelf te zijn’ is gebaseerd op het principe van menselijke voorkeursstijlen. Deze stijlen bepalen voor een groot deel hoe iemand in het leven staat en hoe hij met anderen communiceert. Op praktische wijze geeft Faqtor Focus mensen meer inzicht in hun eigen voorkeursstijlen en die van anderen. Hierdoor leren mensen niet alleen zichzelf beter kennen, maar kunnen ze ook het contact met anderen verbeteren. Op de werkvloer zien we vaak dat mensen effectiever op anderen kunnen afstemmen en dat er minder irritaties zijn door 'onbegrip'.

Inzicht in drijfveren, kwaliteiten en meerwaarde in het grotere geheel

Onze aanpak is erop gericht om aan de hand van 4C Management medewerkers te helpen zoveel mogelijk hun kwaliteiten te benutten voor de organisatie. We doen dat door ze inzicht te geven in hun drijfveren en valkuilen en door ze bewust te maken van hun rol en meerwaarde in de organisatie, door het 'teamgevoel' te versterken en door de interpersoonlijke communicatie te verbeteren. Om de effectiviteit van medewerkers te bevorderen zetten we een op de situatie afgestemde combinatie in van de volgende 'instrumenten':

 • Gesprekken met sleutelfiguren
 • Workshops met medewerkers
 • Begeleiding medewerkers
 • Coaching on the job, groepscoaching
 • Training

Meer werkplezier en betere resultaten

‘Meer bereiken door jezelf te zijn’ heeft de volgende voordelen voor uw organisatie:

 • Mensen kunnen vanuit eigen kracht effectiever (samen) werken.
 • Mensen worden completer en kunnen meer betekenen voor de organisatie.
 • Mensen zitten lekkerder in hun vel. (dus is er ook minder ziekteverzuim)
 • Mensen gaan soepeler en minder stroperig samenwerken.
 • Er zal minder sprake zijn van irritaties op de werkvloer.
 • Collega's kunnen elkaar makkelijk vinden op elkaars kwaliteiten.

Keywords bij persoonlijke effectiviteit

In het bovenstaande zijn onder meer de volgende zaken aan bod gekomen:

 • persoonlijke effectiviteit
 • persoonlijke ontwikkeling
 • persoonlijke groei
 • persoonlijke performance
 • vergroten persoonlijke effectiviteit
 • trainingen persoonlijke effectiviteit
 • coaching persoonlijke effectiviteit
 • workshops persoonlijke effectiviteit
 • Faqtor Focus
Werkgebieden