Januari 2017

Mark Hendrikx is gevraagd om zorgaanbieder NOVIzorg als projectleider te begeleiden naar zelfsturende... Lees meer

Twitter

Visie, visieontwikkeling, ontwikkelen visie, implementeren visie, borgen visie

Op deze pagina richten we ons op visie, visieontwikkeling, ontwikkelen visie, implementeren visie en borgen visie.

Ontwikkel, implementeer en borg een sterke visie

Veel gemeenten zijn bezig met het schrijven van een visie. Waar moeten we over pakweg vijftien jaar staan?, is de centrale vraag waar de visie aan ten grondslag moet liggen. In de praktijk zijn trajecten voor het ontwikkelen van een visie tijdrovend en duur. Resultaat is vaak een dik pak papier met heel veel zinnige dingen. Maar zijn die dingen ook bruikbaar? En is die visie uiteindelijk wel zo onderscheidend?

Binnen enkele maanden een reële, sterke een breed gedragen visie

De essentie van ‘Borg uw visie’ is dat gemeenten relatief eenvoudig een visie kunnen ontwikkelen, implementeren en borgen. De ontwikkeling gebeurt door gericht gebruik te maken van informatie waarover de gemeente al beschikt én door participatie met een aantal geselecteerde externe stakeholders. Het is mogelijk om binnen enkele maanden een reële, sterke en breed gedragen visie te hebben. Voor een succesvolle implementatie en borging maakt H-vd-H gebruik van eenvoudige maar functionele principes waarbij de essentie ligt bij 'maatwerk' leidinggeven en 'maatwerk investeren' ten dienste van strategische doelen.

Enthousiasme creëren bij sleutelfiguren

De essentie van de aanpak is dat we enthousiasme creëren bij sleutelfiguren, die op hun beurt het enthousiasme overbrengen aan hun 'achterban'. We zetten vaak een op de situatie afgestemde combinatie in van 'instrumenten' om dit proces te versterken en te versnellen (o.a. gesprekken met sleutelfiguren, sessies met interne en externe stakeholders). Hiermee creëren we een 'sneeuwbal-effect', waarmee de visie op een natuurlijke wijze tussen de oren komt van medewerkers.

Heldere keuzes met een breed draagvlak

Met ‘Borg uw visie’ beschikt uw gemeente in korte tijd over een breed gedragen visie waarin:

 • Heldere keuzes worden gemaakt.
 • Strategische doelen zijn opgenomen (voor bestuursprogramma).
 • Integraliteit is aangebracht tussen strategische doelen, profilering, organisatiestructuur, cultuur, personeelsbeleid en opleidingen.

Bijkomend voordeel van onze aanpak is dat er sprake is van:

 • Draagvlak bij medewerkers, leidinggevenden, college, gemeenteraad en externe stakeholders.
 • Tijdsbesparing (aanpak kost veel minder tijd dan een 'reguliere aanpak').
 • Kostenbesparing (er hoeft geen groot vehikel te worden opgetuigd).

Keywords bij borgen van visie

In het bovenstaande zijn onder meer de volgende zaken aan bod gekomen:

 • visie
 • visieontwikkeling
 • ontwikkelen visie
 • implementeren visie
 • borgen visie
 • gemeenten
 • draagvlak creëren
 • enthousiasme creëren
 • integraliteit
 • tijdsbesparing
 • kostenbesparing
 • Faqtor Focus
Werkgebieden