Januari 2017

Mark Hendrikx is gevraagd om zorgaanbieder NOVIzorg als projectleider te begeleiden naar zelfsturende... Lees meer

Twitter

Nieuwsarchief

Terug naar nieuws

Mei 2010

Om klachten of bezwaren van inwoners te voorkomen, willen steeds meer gemeenten in een vroegtijdig stadium met inwoners in contact treden. De gemeente Cranendonck heeft Faqtor Focus gevraagd om een training mediationvaardigheden te ontwikkelen voor afdelingshoofden en medewerkers. Deze wordt gehouden in het najaar van 2010.


Maart 2010

H-vd-H gaat ‘de katalysator’ toepassen bij de gemeente St. Michielsgestel. Medewerkers en leidinggevenden zullen via allerlei praktische en maatwerk interventies (waaronder coaching, individuele begeleiding en sessies) op organische wijze worden geholpen met het effectief en efficiënt realiseren van vastgestelde veranderdoelen.


Februari 2010

Diverse gemeenten hebben interesse getoond in onze ‘Katalysator in crisistijd’, een constructie waarmee wij op organische wijze mensen in de organisatie helpen om een stuk efficiënter te werken. Hiermee zijn in een gemeentelijke organisatie van ongeveer 200 medewerkers op (relatief korte) termijn tienduizenden uren te besparen.


Januari 2010

Via de Bestuursacademie Nederland gaat Faqtor Focus vier trainingen \'Samenwerking en Communicatie rond de WABO\' geven. Klik op onderstaande voor meer informatie of om u in te schrijven.


Januari 2010

Faqtor Focus verzorgt een dagtraining voor directie en MT van de gemeente St. Michielsgestel. In deze training komen verschillende aspecten aan bod waaronder persoonlijke effectiviteit en effectief leidinggeven.


Januari 2010

De gemeente Deurne heeft Faqtor Focus gevraagd een vervolgtraining te ontwikkelen voor de succesvolle training in 2008. In deze training hebben een aantal medewerkers geleerd hoe zij een intern participatietraject kunnen opzetten, hoe zij gesprekken effectief kunnen leiden en hoe zij nóg makkelijker kunnen communiceren met collega’s.


December 2009

De gemeente Stein heeft H-vd-H gevraagd om ze te adviseren en helpen bij het werven van een geschikte kandidaat voor de vacature van senior communicatieadviseur.


November 2009

H-vd-H is door de gemeente Cranendonck gevraagd om leidinggevenden en medewerkers te adviseren en ondersteunen bij het implementeren en borgen van de in juli vastgestelde strategische visie.


November 2009

H-vd-H heeft voor de gemeente Peel & Maas drie workshops gegeven over persoonlijke effectiviteit in relatie tot de Wabo. De workshops zijn goed ontvangen.


November 2009

De door H-vd-H ontwikkelde Nota Communicatiebeleid is door de gemeenteraad van de gemeente Stein vastgesteld. H-vd-H zal zich in de komende maanden toeleggen op de implementatie.


Oktober 2009

H-vd-H gaat de gemeente Peel en Maas i.o. ondersteunen bij het creeren van 'Wabo-bewustzijn' bij medewerkers. Op het programma staan o.a. gerichte discussies en workshops persoonlijke effectiviteit.


Augustus 2009

H-vd-H is gevraagd om voor vier samenwerkende A2 gemeenten een traject te ontwikkelen waarin ‘bewustwording klantgerichtheid Wabo’ centraal staat. De focus ligt hierbij vooral op de consequenties van de nieuwe wet als het gaat om de houding van medewerkers naar burgers, klantvriendelijkheid en persoonlijke effectiviteit.


Augustus 2009

H-vd-H en de Bestuursacademie onderzoeken in de komende maanden mogelijkheden om gezamenlijk kortlopende trainingen en/of cursussen op de markt te zetten. Het gaat o.a. om trainingen op het vlak van klantgericht werken Wabo, persoonlijke effectiviteit ambtenaren, effectief leiderschap in gemeentelijke organisaties, omgaan met burgeremoties etc.


Juli 2009

In juli is de strategische visie van de gemeente Cranendonck vastgesteld door de gemeenteraad. H–vd-H heeft als procesbegeleider en inhoudelijk architect een belangrijke rol gehad bij de (interactieve) totstandkoming van deze visie. Het is een kort, kernachtig en toegankelijk stuk geworden waarin heldere keuzes worden gemaakt. De visie is ontwikkeld aan de hand van de ‘borg uw visie’ methode. In de komende maanden gaat H-vd-H de gemeente ondersteunen bij de implementatie.


April 2009

Deelnemers van de GGD Rotterdam/Rijnmond hebben zich positief uitgelaten over de groepssessies die H-vd-H heeft verzorgd. Deze sessies gingen over ‘persoonlijke effectiviteit’ in een complexe en dynamische omgeving.


Maart 2009

H-vd-H heeft zeven sessies gehouden met bedrijven, instellingen, raadsleden en buurtplatforms om input te genereren voor de strategische visie van de gemeente Cranendonck. De feedback van deze groepen is positief: 'Cranendonck is goed bezig!'


Februari 2009

H-vd-H gaat aan de slag voor de gemeente Stein om de organisatie door te lichten op het gebied van interne, externe en interpersoonlijke communicatie. E.e.a. wordt vastgelegd in een nota communicatiebeleid.


Januari 2009

H-vd-H is gevraagd om de gemeente Veldhoven te ondersteunen bij een aantal strategische projecten.


December 2008

De afdeling Communicatie van de GGD Rotterdam-Rijnmond is bezig om haar koers voor de komende jaren te bepalen. H-vd-H leidt twee interne sessies met het MT om belangrijke speerpunten te formuleren. In april 2009 wordt H-vd-H betrokken bij de implementatie.


November 2008

De gemeente Cranendonck heeft H-vd-H gevraagd om hen te begeleiden bij het ontwikkelen en borgen van een nieuwe visie. Dit gebeurt aan de hand van de methode ‘Borg Uw Visie’. De nadruk ligt op het samen ontwikkelen en daadwerkelijk laten doorleven van de visie bij medewerkers van de gemeente, de raad en externe stakeholders uit het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld.


Oktober 2008

Ordina IS vraagt H-vd-H om een lezing te geven over hoe managers hun medewerkers kunnen laten excelleren.


Augustus 2008

H-vd-H verzorgt voor de gemeente Deurne een maatwerk-training om ervoor te zorgen dat medewerkers op een goede manier interne participatiesessies kunnen leiden.


Mei 2008

H-vd-H houdt een doorlichting van het team Communicatie van de gemeente Cranendonck, coacht medewerkers en bestuurders bij communicatieve aangelegenheden en voert interim-werkzaamheden uit voor het team Communicatie. Hiernaast zorgt H-vd-H onder meer voor de werving en selectie van een nieuwe communicatieadviseur en is H-vd-H betrokken bij het cultuurveranderingstraject.


April 2008

H-vd-H verzorgt sessies met raadsleden en leden van de wijk- en dorpsraden van de gemeente Dongen voor het ontwikkelen van een nota participatiebeleid. Leden van de wijk- en dorpsraden geven aan dat de keuze van de gemeente Dongen om met H-vd-H te werken hun vertrouwen geeft voor een goed vervolg van het traject.


Maart 2008

Na het doorlichten van de organisatie op het gebied van positionering en profilering, interne communicatie, samenwerking en individuele competenties houdt H-vd-H diverse coachingsgesprekken met directie en medewerkers van een reclamebureau. De interventies van H-vd-H brengen de beoogde dynamiek op gang. Directie en medewerkers zijn dusdanig ‘in hun kracht gezet’, dat zij het interne verbetertraject verder zelf kunnen uitvoeren.


Maart 2008

De gemeente Cranendonck vraagt H-vd-H om ervoor te zorgen dat het team Communicatie weer optimaal gaat lopen en dat de organisatie als geheel communicatiever wordt gemaakt.


Februari 2008

Voor Bureau von Reth geeft H-vd-H een training om ervoor te zorgen dat medewerkers op een meer natuurlijke, authentieke manier acquisitiegesprekken kunnen voeren.


Februari 2008

H-vd-H licht aan de hand van interne sessies de cultuur door van de gemeente Laarbeek en rapporteert hierover aan de OR en de directie. De bevindingen brengen een constructieve discussie op gang om te gaan werken aan verbeterpunten binnen de manier waarop mensen met elkaar samenwerking.


Januari 2008

Interpolis NV vraagt H-vd-H om zitting te nemen in de projectgroep ‘Focus & Ambitie’, om de nieuwe koers van Verkoopsupport Particulieren uit te zetten en een sessie met het MT van de divisie Distributiemanagement te verzorgen.


Januari 2008

De gemeente Veldhoven benadert H-vd-H om een participatie- en communicatieplan te schrijven voor het ontwikkelen van de nieuwe Structuurvisie voor de gemeente Veldhoven.


November 2007

Burgemeesters van o.a. Roermond en Sittard en gemeentesecretarissen van o.a. Amsterdam, Almere, Eindhoven, Helmond en Oss tonen zich enthousiast over de filosofie ‘Borg Uw Visie’.


Oktober 2007

Gemeente Laarbeek vraagt H-vd-H voor coaching en interim-project m.b.t. advisering college over communicatieve aangelegenheden.


September 2007

H-vd-H doet in opdracht van Impetus een onderzoek naar de werkprocessen bij het Contact Center Particulieren van Interpolis NV en de samenwerking met Rabobank.


Augustus 2007

H-vd-H en Impetus ontwikkelen samen de filosofie ‘Borg Uw Visie’ voor gemeentelijke organisaties. ‘Borg Uw Visie’ is een integrale aanpak waarin organisatiestrategie, city-marketing, interne werkprocessen en menselijk kapitaal optimaal op elkaar worden afgestemd.


Werkgebieden