Januari 2017

Mark Hendrikx is gevraagd om zorgaanbieder NOVIzorg als projectleider te begeleiden naar zelfsturende... Lees meer

Twitter

Nieuw elan

Breng nieuw elan in uw team, afdeling of organisatie

Stilstand is achteruitgang. Het klinkt obligaat, maar het is een waarheid als een koe. Organisaties die niet (willen) veranderen, lopen vroeg of laat tegen de lamp. Het 'heilige vuur' verdwijnt, mensen werken louter uit plichtsbesef, medewerkers raken ontevreden en hebben het gevoel dat hun capaciteiten onvoldoende worden benut, de organisatie laat kansen liggen en de gewenste resultaten blijven uit. Leidinggevenden voelen vaak wel aan dat 'het niet lekker loopt', maar weten niet precies hoe ze het tij kunnen keren. Zijn ze veroordeeld tot het zoveelste omvangrijke verandertraject, of kan het ook anders?!

In onze optiek is er vaak helemaal niet zoveel voor nodig om het enthousiasme en het vertrouwen van leidinggevenden en medewerkers terug te laten keren. Met Nieuw elan kijken we gericht naar obstakels die ervoor zorgen dat het niet loopt zoals het zou moeten lopen. Op een low-profile en 'naturel' manier gaan we aan de slag met mensen om ervoor te zorgen dat de neuzen in dezelfde richting staan en dat individuen weer vol enthousiasme vanuit hun drijfveren en capaciteiten functioneren. Door het team, de afdeling of de organisatie het juiste zetje te geven zorgen we ervoor dat de organisatie zélf verder kan op de ingeslagen weg.

Meerwaarde

Nieuw elan heeft de volgende voordelen voor uw organisatie:

  • Het enthousiasme en het vertrouwen van mensen keert terug en het 'teamgevoel' wordt versterkt, waardoor ook de resultaten verbeteren.
  • Mensen gaan daadwerkelijk 'voelen' wat hun aandeel in het grotere geheel is in relatie tot hun capaciteiten. Dit geeft duidelijkheid, rust, vertrouwen en hernieuwde motivatie.
  • Weinig afbreukrisico voor opdrachtgever, omdat je ook met één team kunt beginnen.
  • Goede resultaten bij één team geven vertrouwen en daarmee meer draagvlak om ook aan de slag te gaan met andere teams of afdelingen.
  • Medewerkers zijn minder geneigd om de aanpak te zien als het zoveelste verandertraject, waardoor je méér draagvlak krijgt.

Aanpak

Onze manier van werken kenmerkt zich door een maatwerk-aanpak. Hiermee realiseren we kostenbesparing voor de opdrachtgever doordat we geen 'vehikel' creëren waar de organisatie zwaar mee wordt belast. Tegelijkertijd creëren we méér kwaliteit doordat de essentie van het probleem de aandacht krijgt die het verdient. We zetten een op de situatie afgestemde combinatie in van de volgende 'instrumenten' om een gewenste cultuur te realiseren:

  • Gesprekken met sleutelfiguren
  • Workshops met leidinggevenden en medewerkers
  • Begeleiding leidinggevenden
  • Coaching on the job, groepscoaching
  • Training

< Terug

Werkgebieden