Januari 2017

Mark Hendrikx is gevraagd om zorgaanbieder NOVIzorg als projectleider te begeleiden naar zelfsturende... Lees meer

Twitter

Meer bereiken met het (bestaande) communicatiecluster

Maak de organisatie in korte tijd een stuk communicatiever

Als het gaat om het Cluster/Team Communicatie van een kleine of middelgrote gemeente, hoor je overal dezelfde geluiden. Er is te weinig capaciteit om pro-actief te zijn, communicatiemedewerkers vinden hun rol te uitvoerend en ambtenaren beklagen zich over de vaak beperkte (communicatie)ondersteuning bij projecten. Gemeenten in den lande vinden het moeilijk om 'Communicatie' een heldere positie in de organisatie te geven: 'Kiezen we voor een uitvoerend of juist een wat meer strategisch Cluster? Of een combinatie van beiden?

Méér bereiken met het (bestaande) Communicatiecluster heeft als uitgangspunt om méér rendement te halen uit de bestaande mogelijkheden. Aan de hand van een kort maar krachtige doorlichting zien wij bij Faqtor Focus al vrij snel op welke punten het Cluster effectief kan verbeteren zonder daarvoor direct extra Fte's aan te trekken. Na de doorlichting trekken we als Faqtor Focus enkele maanden de kar en helpen we de communicatiemedewerkers intensief bij de implementatie van de 'nieuwe manier van werken' Vaak met verbluffend resultaat!

Meerwaarde

Méér bereiken met het (bestaande) Communicatiecluster heeft de volgende voordelen voor uw organisatie:

  • Er is méér duidelijkheid bij medewerkers over rol en taken van cluster Communicatie
  • De organisatie als geheel krijgt meer communicatief bewustzijn
  • Communicatie-adviseurs krijgen méér (communicatief) fingerspitzengefühl bij lastige situaties rondom bestuur en politiek
  • De beeldvorming (imago) over de gemeente bij burgers, bedrijven en instellingen wordt positiever omdat de gemeente beter, scherper en duidelijker communiceert met externe doelgroepen

Aanpak

Na een doorlichting blijkt in veel gevallen dat 1) ambtenaren onvoldoende gevoel hebben bij de kansen én de valkuilen van gemeentelijke Communicatie en 2) dat er veel winst is te behalen in de wijze waarop communicatiemedewerkers opereren binnen de organisatie. Een korte doorlichting maakt duidelijk of en in welke mate dat van toepassing is op uw gemeente. Als dat inderdaad zo is, richten onze inspanningen zich op het creëren van meer communicatief bewustzijn bij ambtenaren en het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de communicatiemedewerker(s). Hiervoor zetten we een op de situatie afgestemde combinatie in van de volgende instrumenten:

  • (Lunch)sessies
  • Coaching
  • Training
  • Individuele gesprekken
  • Begeleiding communicatiemedewerker(s)

< Terug

Werkgebieden