Januari 2017

Mark Hendrikx is gevraagd om zorgaanbieder NOVIzorg als projectleider te begeleiden naar zelfsturende... Lees meer

Twitter

Inwoner-interactie

Van rationele naar empathische gemeente

In de praktijk blijkt dat het voor gemeenten vaak nog lastig is om effectief met inwoners te communiceren. Collegeleden en ambtenaren zijn geneigd zich in de interactie met inwoners vooral te focussen op een rationele argumentatie. Hiermee bevestigen ze de vooroordelen die inwoners hebben over de gemeente die niet luistert, die zich louter beroept op regeltjes en die vanuit een ivoren toren acteert. Als we de kloof tussen overheid en inwoners daadwerkelijk willen verkleinen, moet er toch echt iets veranderen...

De essentie van Inwoner-interactie is medewerkers, leidinggevenden en collegeleden te leren in allerlei situaties effectief met inwoners te communiceren. De nadruk wordt hierbij gelegd op zaken als empathie, gevoel en anticiperen op bestaande vooroordelen. Als collegeleden en ambtenaren hierop gericht worden getraind en/of gecoacht, zullen ze veel meer succes hebben met bijvoorbeeld burgerparticipatie-trajecten en beter voor de dag komen in de interactie met allerlei doelgroepen.

Meerwaarde

Inwoner-interactie heeft de volgende voordelen voor uw organisatie:

  • Medewerkers, leidinggevenden en collegeleden kunnen beter en vooral effectiever op inwoners afstemmen.
  • Ze komen eerder met inwoners op één golflengte, bijvoorbeeld bij informatie-en participatiebijeenkomsten en 1-op-1 gesprekken.
  • Ze kunnen makkelijker omgaan met (soms heftige) burgeremoties.
  • De gemeente zal door inwoners eerder gezien worden als een gelijkwaardige en constructieve gesprekspartner.

Aanpak

Onze insteek is er vooral op gericht om ervoor te zorgen dat medewerkers, leidinggevenden en collegeleden zich beter in (de belevingswereld van) inwoners kunnen verplaatsen. Hiernaast krijgen ze praktische tips en handvatten om de interactie met inwoners te verbeteren. We zetten een op de situatie afgestemde combinatie in van de volgende 'instrumenten' om ervoor te zorgen dat het wederzijds begrip tussen gemeente en inwoners wordt versterkt:

  • Training
  • Coaching on the job, groepscoaching
  • Workshops met medewerkers, leidinggevenden en collegeleden
  • Begeleiding medewerkers, leidinggevenden en collegeleden

< Terug

Werkgebieden