Januari 2017

Mark Hendrikx is gevraagd om zorgaanbieder NOVIzorg als projectleider te begeleiden naar zelfsturende... Lees meer

Twitter

Communicatieve vaardigheden, communicatietraining, training interpersoonlijke communicatie, interpersoonlijke vaardigheden, omgaan met burgeremoties, inwoner-interactie, burgerparticipatie

Op deze pagina richten we ons op communicatieve vaardigheden, communicatietraining, training interpersoonlijke communicatie, interpersoonlijke vaardigheden, het omgaan met burgeremoties, inwoner-interactie en burgerparticipatie.

Keywords bij communicatieve vaardigheden

In het bovenstaande zijn onder meer de volgende zaken aan bod gekomen:

 • communicatieve vaardigheden
 • communicatietraining
 • training interpersoonlijke communicatie
 • interpersoonlijke vaardigheden
 • het omgaan met burgeremoties
 • inwoner-interactie
 • burgerparticipatie
 • empathische houding
 • luistervaardigheden
 • doorvragen
 • metacommunicatie
 • afstemmen op de ander
 • voorkeurstijlen
 • Faqtor Focus
Werkgebieden