Januari 2017

Mark Hendrikx is gevraagd om zorgaanbieder NOVIzorg als projectleider te begeleiden naar zelfsturende... Lees meer

Twitter

Innovatief bezuinigen, bezuinigingen, bezuinigingsopgave en bezuiningstraject

Op deze pagina richten we ons op bezuinigen, bezuinigingen, de gemeentelijke bezuinigingsopgave en bezuinigingstrajecten.

Gemeenten moeten de komende jaren miljoenen euro’s bezuinigen

De komende jaren zien de Nederlandse gemeenten zich voor een grote opgave gesteld: het bezuinigen van miljoenen euro’s per jaar. Anders dan voorheen, zullen gemeenten er niet meer komen met ‘creatief boekhouden’ door louter de ‘kaasschaafmethode’ toe te passen.

Innovatief bezuinigen

De bezuinigingsopgave is dermate groot, dat gemeenten buiten de geijkte paden moeten gaan denken (ook wel ‘out of the box’ of paradigma-denken genoemd). Samen met samenwerkingspartner LUX Advies begeleidt Faqtor Focus gemeenten bij hun bezuinigingstraject.

Bezuinigingen bieden ook kansen

Vaak zien mensen bezuinigingen als iets negatiefs. Dat is begrijpelijk, maar tegelijkertijd bieden bezuinigingen ook kansen. Zo is de omvangrijke bezuinigingsopgave een ‘stok achter de deur’ om de efficiency binnen de gemeentelijke organisatie te vergroten. Het gaat dan om vragen als:

 • Kunnen we bepaalde procedures niet aanzienlijk inkorten?
 • Is het wel nodig alles vooraf te controleren?
 • In hoeverre kunnen we een weloverwogen mate van bestuurlijke ongehoorzaamheid toepassen?
 • Hoe kunnen we de persoonlijke effectiviteit van medewerkers en leidinggevenden vergroten?
 • Moeten we niet veel meer verantwoordelijkheid ‘terugleggen’ in de samenleving, in plaats van alles als gemeente zelf te doen?

Ondersteuning bij bezuinigingen

Faqtor Focus ondersteunt gemeentelijke organisatie bij bezuinigingstrajecten. De ervaring leert dat medewerkers en leidinggevenden tijdens onze sessies op een innovatieve, out of the box manier naar de bezuinigingsopgave gaan kijken. Dit levert vaak enorme besparingen op. Faqtor Focus richt zich hierbij voornamelijk op het begeleiden van bijeenkomsten en sessies, het enthousiasmeren van medewerkers en leidinggevenden, het creëren van draagvlak bij bestuurders (college en raad) en het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van medewerkers en leidinggevenden. De interim-constructie ‘Katalysator in bezuinigingstijd’ is voor veel gemeenten een succesvolle manier om de persoonlijke effectiviteit van medewerkers en leidinggevenden duurzaam te vergroten.

Keywords bij gemeentelijke bezuinigingen

In het bovenstaande zijn onder meer de volgende zaken aan bod gekomen:

 • gemeenten
 • bezuinigen
 • bezuinigingen
 • bezuinigingsopgave
 • bezuinigingstraject
 • advies bij bezuinigingen
 • begeleiding bij bezuinigingen
 • ondersteuning bij bezuinigingen
 • out of the box denken
 • paradigma-denken
 • Katalysator in bezuinigingstijd
 • Faqtor Focus en samenwerkingspartner LUX Advies
Werkgebieden