Januari 2017

Mark Hendrikx is gevraagd om zorgaanbieder NOVIzorg als projectleider te begeleiden naar zelfsturende... Lees meer

Twitter

De katalysator

Succesvol doorontwikkelen van binnenuit

Gemeentesecretarissen voelen over het algemeen goed aan dat (ontwikkelings)processen en communicatie tussen mensen in de organisatie lang niet altijd soepel verlopen. Het gaat vaak om moeilijk grijpbare en relatief kleine obstakels die op zichzelf niet groot genoeg zijn om er een 'moeilijk project' voor op te tuigen. MT, College en medewerkers zien je al aankomen met het zoveelste 'verbetertraject'! Toch mogen deze ogenschijnlijk kleine problemen niet worden onderschat. Ze zijn immers belemmerend bij het effectief realiseren van doelen.

De katalysator is een interimconstructie waarbij een ervaren medewerker van Faqtor Focus een aantal uren per week als een soort vrije vogel zal rondlopen door de organisatie. Vanuit de dagelijkse praktijk werkt hij op een naturel manier constructief aan praktische verbeteringen. Zo naturel, dat mensen in uw organisatie zelf niet eens door hebben dat processen soepeler verlopen en dat ze effectiever met elkaar samenwerken.

Meerwaarde

De katalysator heeft de volgende voordelen voor uw organisatie:

  • In korte tijd organisatiebreed veel verbeteringen als het gaat om samenwerking en interne communicatie, persoonlijke effectiviteit bij medewerkers, leidinggevenden en college, werksfeer, integraliteit tussen projecten, interactie met inwoners, positionering van wethouders etc.
  • Door maatwerk-aanpak is direct resultaat zichtbaar en voelbaar.
  • Snelle resultaten geven vertrouwen en een positieve dynamiek.
  • Méér intern draagvlak (het komt niet over als weer het zoveelste verandertraject).
  • Tijdsbesparing (aanpak kost veel minder tijd dan een 'reguliere aanpak').
  • Kostenbesparing (er hoeft geen groot vehikel te worden opgetuigd).

Aanpak

Vanuit de afdeling Communicatie werken we pragmatisch aan de hierboven genoemde verbeteringen. Juist deze afdeling krijgt regelmatig te maken met zaken waarbij samenwerking en communicatie tussen mensen centraal staat. We zetten een op de situatie afgestemde combinatie in van de volgende 'instrumenten' om de gewenste doorontwikkeling te realiseren:

  • Begeleiding en ondersteuning medewerkers
  • Begeleiding en ondersteuning leidinggevenden en collegeleden
  • Intermediair zijn tussen medewerkers, leidinggevenden en collegeleden
  • Coaching on the job

< Terug

Werkgebieden