Januari 2017

Mark Hendrikx is gevraagd om zorgaanbieder NOVIzorg als projectleider te begeleiden naar zelfsturende... Lees meer

Twitter

Cultuur, cultuuromslag, cultuurverandering, cultuurtraject

Op deze pagina richten we ons op cultuur, cultuuromslag, cultuurverandering en cultuurtraject.

Cultuurverandering op effectieve wijze

De mens is het belangrijkste kapitaal in een organisatie. In de hoop de 'organisatiecultuur' te verbeteren starten veel directeuren een intensief en tijdrovend traject op waar veel mensen actief bij worden betrokken. Meestal begint men enthousiast en worden er tal van ambitieuze doelen en cognitieve afspraken op papier gezet. In de praktijk ebt het enthousiasme nogal eens snel weg en na ongeveer een jaar is alles weer bij het oude. Soms heeft de organisatie weliswaar een impuls gehad maar de grote investeringen wegen vaak niet op tegen de beperkte voordelen op langere termijn.

Geen grote vehikels optuigen

Onder het motto ’van vehikel naar vibes’ spoort Faqtor Focus de kern van het 'cultuurprobleem' op om van daaruit gericht te werken aan reële en vooral praktische verbeteringen en oplossingen. Hierbij wordt niet per definitie de hele organisatie betrokken. Vaak is de bron van het probleem helder te lokaliseren en verbetert de situatie als vanzelf op het moment dat de bron effectief wordt aangepakt. Deze werkwijze is zeer effectief en het bespaart de opdrachtgever ook nog eens 'dure tijd' van zichzelf en van zijn medewerkers.

Gericht inzoomen op de bron

Onze manier van werken kenmerkt zich door een maatwerk-aanpak. Hiermee realiseren we kostenbesparing voor de opdrachtgever doordat we gericht op het probleem inzoomen en geen 'vehikel' creëren waar de organisatie zwaar mee wordt belast. Tegelijkertijd creëren we méér kwaliteit doordat de essentie van het 'cultuurprobleem' de aandacht krijgt die het verdient. We zetten een op de situatie afgestemde combinatie in van de volgende 'instrumenten' om een gewenste cultuur te realiseren:

 • Gesprekken met sleutelfiguren
 • Workshops met leidinggevenden en medewerkers
 • Begeleiding leidinggevenden
 • Coaching on the job, groepscoaching
 • Training

Meer vertrouwen en draagvlak door geen vehikel op te tuigen

‘Van vehikel naar vibes’ heeft de volgende voordelen voor uw organisatie:

 • Door maatwerk-aanpak is direct resultaat zichtbaar en voelbaar.
 • Hierdoor ontstaat vertrouwen en een positieve dynamiek.
 • Medewerkers zijn minder geneigd om de aanpak te zien als het zoveelste verandertraject, waardoor je méér draagvlak krijgt.
 • De inspanningen spitsen zich toe op de essentie van het 'cultuurprobleem', waardoor er in kortere tijd meer resultaten worden geboekt dan bij een 'reguliere' aanpak.

Keywords bij cultuurverandering

In het bovenstaande zijn onder meer de volgende zaken aan bod gekomen:

 • advies bij cultuurverandering
 • advisering bij cultuurverandering
 • begeleiding bij cultuurverandering
 • cultuur
 • cultuuromslag
 • cultuurverandering
 • cultuurtraject
 • direct resultaat
 • draagvlak
 • effectief
 • kostenbesparing
 • Faqtor Focus
Werkgebieden