Januari 2017

Mark Hendrikx is gevraagd om zorgaanbieder NOVIzorg als projectleider te begeleiden naar zelfsturende... Lees meer

Twitter

Borg uw visie

Ontwikkel, implementeer en borg een sterke visie

Veel gemeenten zijn bezig met het schrijven van een visie. Waar moeten we over pakweg vijftien jaar staan?, is de centrale vraag waar de visie aan ten grondslag moet liggen. In de praktijk zijn trajecten voor het ontwikkelen van een visie tijdrovend en duur. Resultaat is vaak een dik pak papier met heel veel zinnige dingen. Maar zijn die dingen ook bruikbaar? En is die visie uiteindelijk wel zo onderscheidend?

De essentie van Borg uw visie is dat gemeenten relatief eenvoudig een visie kunnen ontwikkelen, implementeren en borgen. De ontwikkeling gebeurt door gericht gebruik te maken van informatie waarover de gemeente al beschikt én door participatie met een aantal geselecteerde externe stakeholders. Het is mogelijk om binnen enkele maanden een reële, sterke en breed gedragen visie te hebben. Voor een succesvolle implementatie en borging maakt Faqtor Focus gebruik van eenvoudige maar functionele principes waarbij de essentie ligt bij 'maatwerk' leidinggeven en 'maatwerk investeren' ten dienste van strategische doelen.

Meerwaarde

Met Borg uw visie beschikt uw gemeente in korte tijd over een breed gedragen visie waarin:

  • Heldere keuzes worden gemaakt.
  • Strategische doelen zijn opgenomen (voor bestuursprogramma).
  • Integraliteit is aangebracht tussen strategische doelen, profilering, organisatiestructuur, cultuur, personeelsbeleid en opleidingen.

Bijkomend voordeel van onze aanpak is dat er sprake is van:

  • Draagvlak bij medewerkers, leidinggevenden, college, gemeenteraad en externe stakeholders.
  • Tijdsbesparing (aanpak kost veel minder tijd dan een 'reguliere aanpak').
  • Kostenbesparing (er hoeft geen groot vehikel te worden opgetuigd).

Aanpak

De essentie van de aanpak is dat we enthousiasme creëren bij sleutelfiguren, die op hun beurt het enthousiasme overbrengen aan hun 'achterban'. We zetten vaak een op de situatie afgestemde combinatie in van 'instrumenten' om dit proces te versterken en te versnellen (o.a. gesprekken met sleutelfiguren, sessies met interne en externe stakeholders). Hiermee creëren we een 'sneeuwbal-effect', waarmee de visie op een natuurlijke wijze tussen de oren komt van medewerkers.

< Terug

Werkgebieden